Manjkajoče funkcije iOS 13, ki bodo prispele pozneje, verjetno z iOS 13.2

Najpomembnejši iOS 13.2 bo verjetno vrnil vsako izgubljeno lastnost iOS 13. ki v dveh iOS 13.0 in iOS 13.1 ni pridobil vloge.